Een korte uitleg

Over ons

Wij met onze Éigen wijsheid, op onze éigen wijze

Wij zetten ons in voor verbetering van het onderwijs

Door onze eigen ervaringen te delen, hopen wij schooluitval en schooltrauma bij anderen te voorkomen

Adviesraad ÉigenWijsheid bestaat volledig uit ervaringsdeskundige jongeren die zelf hebben ervaren hoe het is om vast te lopen in het onderwijs. Wij kennen de pijn, de wanhoop, de machteloosheid en het gevoel dat je nergens welkom bent en dat (bijna) niemand naar je luistert.

Adviesraad ÉigenWijsheid
Onze strijd gaat door

Er zijn fundamentele veranderingen nodig om ervoor te zorgen dat iedereen een veilige plek heeft om zicht te ontwikkelen

Adviesraad ÉigenWijsheid

Wij zijn er volledig van overtuigd dat iedereen wil en kan leren, soms wordt het door omstandigheden onmogelijk gemaakt en soms gaat dit (tijdelijk) niet (volledig) in een klassikale setting of is er specifieke ondersteuning nodig om volwaardig mee te kunnen doen.

Wij zien dat er bij veel thuiszittende jongeren wordt gedacht dat zij het probleem zijn, maar dat is nooit het geval. Het is geen onwil, het is onmacht. School is lang niet altijd een veilige plek en er wordt lang niet altijd voldoende naar leerlingen geluisterd.

Soms voel je je als leerling totaal buiten spel gezet door de overheid. De school, de gemeente en alle andere instanties hebben ten opzichte van de leerling ontzettend veel macht. De juridische positie van leerlingen is niet best. En als er iets misgaat op school is er geen onafhankelijke plek om dit te melden. Dit is een groot probleem, zeker zolang scholen wel met het grootste gemak meldingen over leerlingen en ouders kunnen doen. Hierdoor wordt er soms totaal onterecht ingezet op dwang- en drang maatregelen met verschrikkelijke gevolgen. Ook de toetscultuur en prestatiedruk zorgt ervoor dat zowel leerlingen als onderwijspersoneel meer stress ervaren.

Onze oprichting

Hoe zijn wij onstaan?

Groepsfoto lancering Nieuwspoort Adviesraad ÉigenWijsheid

Prinses Laurentien en het LAKS waren in begin 2021 van mening dat het thuiszittersvraagstuk enorm urgent was en kwamen met het idee om een adviesraad voor en door thuiszitters op te richten. Er werd in februari 2021 een oproep gedeeld op social media voor jongeren die interesse hadden om het te hebben over hun ervaringen in het onderwijs. Het begon met een paar losse gesprekken, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat er actie nodig was, op de korte en lange termijn.

Hier was het idee voor Adviesraad ÉigenWijsheid geboren. We kwamen wekelijks digitaal bijeen en maakten plannen voor de toekomst.

Op 2 juni 2021 was het dan eindelijk zover, onze grote lancering in Nieuwspoort! We hebben ons 11-puntenplan aan Nederland gepresenteerd en onszelf op de kaart gezet. Sindsdien zijn we niet meer te stoppen. Onze adviesraad raakt betrokken bij steeds meer mooie projecten en we hebben steeds vaker successen waar we trots op zijn en waarvan we denken dat het echt iets zal betekenen voor de jongeren in Nederland.

Melchior Wammes en Nils Aukema
Nieuwspoort